Idadi ya Wanafunzi Walioacha au Kuachishwa Shule Sekondari. - Seti za data